Feeds:
Bài viết
Bình luận

Sorry ^”^

Tháng vừa rồi mình mới đi mổ mắt Lasik nên hem lên được. Tuần sau mình sẽ update tất cả các bộ đang edit. Thông cảm thông cảm

Advertisements

Thúc Phược Đông Cung

Editor: Vong Tình

Chương 4 Đọc tiếp »

Thanh Ti Tuyết

Editor: Vong Tình

Chương 4

Đọc tiếp »

Lãm Nguyệt

Editor: Vong Tình Đọc tiếp »

Lưỡng Trọng Thiên

Editor: Vong Tình

Chương 5  Đọc tiếp »

Thúc Phược Đông cung

Editor: Vong Tình

Chương 3

3 Thái học viện. Đọc tiếp »

Thúc Phược Đông Cung

Editor: Vong Tình Đọc tiếp »